4.1. Avaliku info olemus, poolavalik ja privaatne sfäär

Õpitulemused

Õpilane

  • mõistab info avaldamise erinevaid võimalusi ja tagajärgi;
  • on teadlik info avaldamise piirangutest ja nende põhjustest (nt kolmandate isikute kohta käiv informatsioon, süütuse presumptsioon jne);
  • eristab privaatset ja avalikku informatsiooni.

Õpisisu

Avalik, privaatne ja poolavalik teave. Pildistamise, filmimise ja materjali avaldamise regulatsioon ja eetika. Privaatsus ja avalik internetiühendus. Näotuvastus ja avalik sfäär. Videovalve ja selle analüüs.

Kasulikud viited:

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/kaamerate%20juhis%20(01.07.2016).pdf

https://novaator.err.ee/821097/hiina-170-miljonit-kaamerasilma-muudavad-suure-venna-naljanumbriks

https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/suur-vend-naeb-koike-hiinas-pages-tagaotsitav-tuhandete-kontserdikulastajate-sekka-naotuvastussusteem-leidis-ta-ruttu-ules?id=81779721

https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/paris-inimeste-kusimused-mis-asi-see-elisa-naotuvastus-on-ja-kas-ma-peaks-seda-kartma/

https://innovatiiv.ee/mis-juhtub-kui-auto-tualett-ja-valgusfoor-sind-nagupidi-ara-tunnevad/

4.2. Internet näeb ja mäletab kõike!

Õpitulemus

  • Õpilane teab, millised tagajärjed on isikut puudutava info avaldamisel.

Õpisisu

Õpilane teab, mida internet sinu kohta sisaldab! Personaalne info on nii sotsiaalmeediasse postitamine, kommenteerimine kui ka laikimine ja jagamine.

Õigus olla unustatud. Surnud kontod. Info kustutamise võimalused.

Interneti arhiiv (Google, web.archive.org).

Kestev audio jälgimine ja analüüs sotsiaalmeediakanalite poolt.

Kasulikud viited:

https://yandex.ru/images/

https://www.google.ee/imghp?hl=en&tab=wi

https://www.aki.ee/et/uudised/uudiste-arhiiv/oigus-andmete-kustutamisele

https://www.aki.ee/et/kuidas-oma-andmeid-googleist-bingist-voi-yahoost-maha-saada

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Suhtlusportaali%20kasutaja%20meelespea.pdf

https://www.err.ee/692581/wylie-facebook-saab-kuulata-inimesi-pealt-nii-kodus-tool-kui-ka-tanaval

https://kuuuurija.postimees.ee/6523216/kuuuurija-hooaja-teine-saade-laostatud-elu-suutust-facebooki-otseulekandest

4.3. Igal teol on tagajärjed

Õpitulemus

Õpilane teab põhilisi õiguslikke aluseid info kaitsmiseks, reguleerimata ja reguleeritud aspekte

Õpisisu

Autoriõigused ja internet; vihakõne, laimamine; identiteedivargus;

sõnavabadus vs solvamine.

Kust saada abi? Veebikonstaabel; AKI juhendmaterjalid.

Kasulikud viited:

https://heakodanik.ee/uudised/mis-on-vihakone/

http://www.inimoigustegiid.ee/ee/teemad/valjendusvabadus-ja-meedia/valjendusvabadus/laim

https://www2.politsei.ee/et/nouanded/it-kuriteod/identiteedivargus/

https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/tooriistakarp-nutikatele/2-urituse-korraldamise-juhtnoore/2-4-kuidas-kasutada-pilte-ja-muid-materjale-autorioigusi-rikkumata/

https://www.err.ee/865520/marika-korolev-pani-anonuumsed-monitajad-oma-sonade-eest-vastutama

4.4. Oma andmete kaitsmine, edastamine, kasutamine

Õpitulemus
Õpilane
• kasutab tehnilisi lahendusi oma andmete kaitsmiseks ja informatsioonilise enesemääramise õiguse teostamiseks;

• austab enda ja teiste privaatsust.

Õpisisu
Informatsioonilise enesemääramise õigus;

Privaatsusseaded sotsiaalmeediakeskkondades;

Pildid ja videod internetis;

Kust ilmuvad reklaamid veebikeskkondadesse;

Panopticlick. Erinevate veebilehitsejate omapärad (Chrome, Firefox, IE);

IP aadress ja VPN;

Uus valdkond – IOT. 2FA.

Kasulikud viited:
https://www.targaltinternetis.ee/lapsevanematele/sotsiaalmeedia-privaatsusatete-seadistamine/
https://www.politsei.ee/et/veebikonstaablid
https://panopticlick.eff.org/