3.1. Internet ja selle erinevad osad

Õpitulemus

  • Õpilane kirjeldab interneti erinevaid osasid, selgitada nende olemust ning tuua näiteid.

Õpisisu

Interneti jagunemine – avalik internet, süvaveeb, tumeveeb.

Avalik veeb, indekseerimine ja otsingusüsteemid

Süvaveeb, registrid, indekseerimata pildipangad, andmebaasid, open data andmekogud, repostitooriumid jne

Tumeveeb, TOR lehitseja.

Kasulikud viited:

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_web

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/koik_menetlused.html

http://dspace.ut.ee/

3.2. Faktikontrolli võtted

Õpitulemus

  • Õpilane kontrollib infoühiku sisu tõesust.

Õpisisu

Uudise või muu ajakirjandusliku materjali õigsuse tuvastamine klassikalise skeemi järgi:

– Tuvasta allikas

– Loe kogu materjal läbi

– Tuvasta autor ja tema taust

– Otsi toetavaid fakte mujalt kanalitest

– Kontrolli materjali avaldamise aega

– Kas tegemist võib olla naljaga?

– Jälgi oma eelhäälestust/kallutatust

– Küsi ekspertide arvamust.

Lisateemad:

– allikapesu;

– libadomeenid;

– pealkirjade morfoloogia;

– astroturfing;

– teaduspesu

– Faktikontroll poliitilise ja teadusinfo puhul

– Faktikontrolli algatused teistes Euroopa Liidu riikides

Kasulikud viited:

https://www.ifla.org/publications/node/11174

https://www.propastop.org/2017/09/07/propagandakuu-august/

https://www.propastop.org/2016/11/21/propagandasonastik-allikapesu/

https://www.propastop.org/2017/11/20/propagandasonastik-astroturfing/

https://sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/teaduspesu/

3.3. Otsingutehnika

Õpitulemus

  • Õpilane kasutab erinevaid tehnilisi lahendusi internetist info leidmiseks.

Õpisisu

Avalikest allikatest info otsimine. Avalik veeb vs süvaveeb. Erinevad otsingumootorid.

Tagurpidi pildiotsing (Google, Yandex, Reveye, Tineye jne).

Failid ja nende metadata.

Google dorking (häkkimine) + Yandex, Bing, DuckDuckGo, Twitter jne.

Geolokatsioon – Instagram, Twitter, Echosec

Kohtulahendite register

OSINT;

PAI.

Avalikest allikatest info otsimise meistriklass:

Bellingcat;

Atlantic Council DFRLab;

Re:Baltica;

Amnesty International

Kasulikud viited:

https://www.bellingcat.com/

https://medium.com/dfrlab

https://en.rebaltica.lv/

3.4. Kodanikuajakirjanduse eri vormid ja võimalused, veendumusmeedia, avalikest allikatest pärinev info. Kuidas info tekib?

Õpitulemus

Õpilane

  • teab toimetusliku protsessi põhilisi elemente (andmete otsimine, kontrollimine, sidustamine, vormistamine, levitamine);
  • eristab toimetusliku protsessi läbinud materjali sellisest, kus toimetuslik protsess puudub.

Õpisisu

Traditsioonilise ajakirjanduse tööpõhimõtted – toimetuse, meediaorganisatsiooni ja peatoimetaja vastutus.

Kodanikuajakirjanduse väljaanded Eestis.

Populaarsemad blogikeskkonnad

Uudiste agregaatorid; RSS; Google alerts, Google Ads.

Kasulikud viited:

http://eestiblogid.ee/

http://stilist.ee/eesti-blogid/

http://www.poliitika.guru/

https://innojairja.blogspot.com/