2.1. Võitlus tähelepanu pärast, tähelepanumajandus

Õpitulemus

  • Õpilane märkab erinevaid tähelepanu taotlejaid, teab nende erinevusi • mõistab, et kommunikatsiooniprotsessis osalejatel on oma avalikud ja varjatud eesmärgid;
  • on võimeline tegema lihtsamaid taustauuringuid avalikes andmebaasides;
  • analüüsib vahetu ja vahendatud kommunikatsiooni episoode osalejate taotlustest lähtuvalt.

Õpisisu

Infokülluse nõiaring – mida rohkem on infot, seda rohkem on vaja selle seest eristuda.

Praeguseks on ringi jagatud senine tähelepanu reserv. Suhtluskanalite arvu kasvuga killustub tähelepanu hulk ning piseneb “tähelepanuühik”.

Tähelepanu saavutamisest on saanud ellujäämisvõitlus, millest võtavad osa kõik ühiskonna osad, alates kaupmeestest ning lõpetades riigiga.

Tekkinud on tähelepanumajandus. Kõik, kellele langeb kasvõi hetkeks suurema hulga inimeste tähelepanu, saab seda “edasi müüa” tähelepanunäljas olijatele, olgu nendeks siis mingi kindla toote müüjad või riigiametid.

Sotsiaalse aja kiirenemine.

Kasulikud viited:

https://novaator.err.ee/257645/100-sekundi-video-aja-kiirenemine-infouhiskonnas

Näidiskampaaniad:

https://www.mnt.ee/et/liikleja/ennetuskampaaniad

https://www.tegijad.ee/

https://www.sm.ee/et/uudised/kampaania-mul-koik-ok-julgustab-noori-oma-muredest-raakima

https://www.siseministeerium.ee/et/siseturvalisuse-valdkond/ennetustegevus/ennetuskampaaniad-ja-programmid

https://www.terviseamet.ee/et/uudised/algab-terviseameti-kampaania-tervis-pole-naljaasi

2.2. Kommunikatiivsed eesmärgid ja taotlused

Õpitulemus

Õpilane

  • mõistab, et kommunikatsiooniprotsessis osalejatel on oma avalikud ja varjatud eesmärgid;
  • on võimeline tegema lihtsamaid taustauuringuid avalikes andmebaasides;
  • analüüsib vahetu ja vahendatud kommunikatsiooni episoode osalejate taotlustest lähtuvalt.

Õpisisu

Kommunikatsioon mõjutab inimese käitumist.

Tähelepanu killustumisega ja tähelepanu taotlejate arvu kasvu ning igapäevaste suhtlussündmuste hulga pideva suurenemisega on vaja üha põhjalikumalt ja täpsemalt tuvastada kommunikatsiooni eesmärk ja motivatsioon.

Eeldusel, et tähelepanul on järjest kasvav väärtus, tasub alati küsida, miks ma seda infot saan ning kes ja miks minuga suhtleb.

Kas minu käest tahetakse midagi saada?

On selleks raha, hääl valimistel, kodaniku toetus mõne huvigrupi projektile, minu tutvusringkond ja nende tähelepanu.

Kasulikud viited:

https://www.ohtuleht.ee/863033/7000-inimest-protestib-tartu-tselluloositehase-vastu

https://tartu.postimees.ee/6512750/erakondade-tanavune-valimisnann-palju-lihtsat-pudi-padi-vaid-napuotsaga-haid-ullatusi

https://www.ohtuleht.ee/276140/oru-kodu-kaunistab-nooruki-otsaesist-koigest-moni-aasta

https://poliitika.postimees.ee/6462211/galerii-ja-video-ekre-piketil-runnati-indrek-tarandit

2.3. Influencerid, youtuuberid, mikrokuulsused

Õpitulemus

Õpilane

  • tunneb ära tähelepanu püüdmise võtted ning mõistab, miks need talle mõjuvad;
  • tunneb mikrokuulsuste ja nende loodud materjali vahendajate ärimudelit ja mõistab nende taotlusi;
  • analüüsib mikrokuulsuste kommunikatiivseid eesmärke.

Õpisisu

Sotsiaalmeedia erinevate formaatide tekkimisega on igaühele antud võimalus panna püsti oma tähelepanumüügi „kiosk“. Ligipääs miljarditele silmapaaridele ning konkurents nende pärast tekitab vajaduse olla silmapaistev, märgatud ja jälgitud.

Seda on asunud realiseerima nii need, kelle igapäevatöö on seda lihtsam, mida rohkem paistavad nad ühiskonnas silma (näiteks poliitikud, sportlased, meelelahutustähed), kui ka need, kes on märganud selles võimalust teenida igapäevast sissetulekut.

Vahendid on üsna võrdselt ligipääsetavad kõigile ning see on tekitanud enneolematu konkurentsi auditooriumini jõudmisel.

Kasulikud viited:

https://www.aripaev.ee/uudised/2018/01/12/amet-blogija-palk-ule-keskmise

https://www.instagram.com/paksbasilio/

https://www.facebook.com/otttanakfanpage/

https://www.facebook.com/paljasporgand/

https://www.youtube.com/user/victoriavillig

https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/edetabel-eesti-suurimad-youtubei-kanalid/

2.4. Propaganda- ja mõjutusvõtted sotsiaalmeedias

Õpitulemus

Õpilane

• eristab mõjutusvõtteid sotsiaalmeedia keskkondades;
• kirjeldab nende toimimispõhimõtteid ning tuua näiteid igapäevaelust.

Õpisisu

Sotsiaalmeedia algoritmide üldistest põhimõtetest lähtuvad tehnilised võtted – võimendavad libakontod, suhtlusgrupid ja nende liikmeskonna sissetõmme, botid, sisu levimine gruppides.

Avalik propaganda – pooltõed, emotsioonidel mängimine, infograafikud, meemid, eksitavad pealkirjad, artiklid kahtlastest kanalitest, libakontode valepostituste jagamine.

Tegevused libavõrgustikega – toetava „enamuse“ fooni loomine, massiline vastuargumentide esitamine, floodimine postituse voost välja surumiseks, isiklikud rünnakud ja naeruvääristamine, solvamine ja tasalülitamine kommentaariumides.

Kasulikud viited:

https://www.propastop.org